DISOPYRAMID FÖR ATT KONTROLLERA HJÄRTFREKVENSEN - OCH MEDICINERING

Disopyramid för att kontrollera hjärtslagRedaktionen
Psykogen amnesi
Psykogen amnesi
Disopyramid är ett läkemedel som används för att behandla och förebygga hjärtproblem, såsom hjärtrytmstörningar, takykardi och arytmier hos vuxna och barn. Detta läkemedel är ett antiarytmiskt läkemedel som verkar på hjärtat genom att blockera natrium- och kaliumkanalerna i hjärtcellerna, vilket minskar hjärtklappningar och behandlar arytmier. Disopyramid ka