OLYSIUM TJUR (SIMEPREVIR) - OCH MEDICINERING

Olysio - Hepatit C LösningRedaktionen
Vad Epidiolex är och vad det är för
Vad Epidiolex är och vad det är för
Olysium är ett läkemedel som anges för behandling av kronisk hepatit C-infektion. Detta läkemedel är i form av Simeprevir, en specifik hämmare av ett hepatit C-virusproteas som hämmar virusreplikation och därmed motverkar hepatit C-infektion. Prisintervall Priset på Olysio varierar mellan 48000 och 50000 reais, och kan köpas på apotek eller onlinebutiker. Hur man t