PILOKARPIN - BIPACKSEDEL OCH RäTTSMEDEL

PilokarpinRedaktionen
Psykogen amnesi
Psykogen amnesi
Pilokarpin är ett läkemedel för att lägga i ögonen som används vid behandling och kontroll av glaukom och okulär högt blodtryck, och kan användas i kombination med andra ögondroppar. Den aktiva ingrediensen i Pilocarpine är pilokarpinhydroklorid och produceras