ASPIRIN: VAD ÄR DET OCH HUR MAN TAR DET - OCH MEDICINERING

Vad är acetylsalicylsyra - aspirinRedaktionen
Tips för att minska barnets roaming
Tips för att minska barnets roaming
Aspirin är ett läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, som är en icke-steroidal antiinflammatorisk, används för att behandla inflammation, lindra smärta och minska feber hos vuxna och barn. Dessutom används lågdos acetylsalicylsyra hos vuxna som en hämmare av trombocytaggregation för att minska risken för akut hjärtinfarkt, förebygga stroke, angina pectoris och trombos hos personer som har några riskfaktorer. Acetylsalicyl