HUR MAN INTE FÅR DITT BARNS KYCKLINGPOX - ALLMÄN PRAXIS

Hur man inte tar barnets kycklingkopporRedaktionen
Fanconis syndrom
Fanconis syndrom
För föräldrar och syskon att inte ta barnets vattkoppor bör de ta vaccinen mot kycklingpox så snart som möjligt. Om de inte har tagit den, tjänar den till att förebygga sjukdomsutvecklingen eller mildra dess symtom, som hos vuxna är mer intensiva och svåra. Vaccinet erbjuds av SUS och kan tas från 1 års ålder. Läs mer om