CELIAC SJUKDOM: VAD ÄR DET OCH HUR BEHANDLAS DET - GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR

Symtom på celiaki och hur man identifierarRedaktionen
Tips för att minska barnets roaming
Tips för att minska barnets roaming
Celiac sjukdom är den permanenta intoleransen mot gluten närvarande i maten. Detta beror på att kroppen inte producerar eller producerar litet enzym med förmåga att försämra gluten, vilket orsakar en reaktion i immunsystemet som leder till sår i tarmarna. Celiac sjukdom kan manifestera sig hos spädbarn som de börjar variera sin diet vid 6 månader eller under vuxen ålder och kännetecknas av diarré, irritabilitet, trötthet, obefogad viktminskning eller anemi utan uppenbar orsak. Det finns ing