CARFILZOMIB: BOTEMEDEL MOT MARVCANCER - OCH MEDICINERING

Carfilzomib: Åtgärd för marvcancerRedaktionen
Tips för att minska barnets roaming
Tips för att minska barnets roaming
Carfilzomib är ett injicerbart läkemedel som blockerar cancercellernas förmåga att producera och förstöra proteiner, vilket hindrar dem från att multiplicera snabbt vilket fördröjer utvecklingen av cancer. Således används denna lösning i kombination med dexametason och lenalidomid för att behandla fall av multipelt myelom, en typ av benmärgs cancer. Handelsnamne