MONTELUKASTNATRIUM (SINGULÄRT) - OCH MEDICINERING

Montelukast Sodium (Singulair)Redaktionen
Hur man identifierar typer av blödning
Hur man identifierar typer av blödning
Singulair är en oral och vuxen oral medicin som verkar på patienternas luftvägar och förbättrar astmainflammation. indikationer Kronisk astma (profylax och behandling); övningsinducerad bronkokonstriktion; aspirinkänsliga astmapatienter (behandling); allergisk rinit. Biverkningar huvudvärk; buksmärtor Kontra Överkänslighet mot någon komponent av produkten Användningssätt Oral användning Singulair / Singulair Baby ska ges en gång dagligen. Astma: 1 table