HUVUDSYMTOM På PAROXYSMAL NATTLIG HEMOGLOBINURI OCH HUR BEHANDLINGEN GöRS - SäLLSYNTA SJUKDOMAR

Paroxysmal nattlig hemoglobinuri: vad det är och hur diagnosen ställsRedaktionen
Hur man identifierar typer av blödning
Hur man identifierar typer av blödning
Paroxysmal nattlig hemoglobinuri är en sällsynt genetisk sjukdom som kännetecknas av förstörelse av röda blodkroppar, vilket leder till symtom som svaghet, dåsighet och buksmärta. Lär dig mer om denna sjukdom och hur diagnosen ställs.