VAD MAN SKA GöRA FöR ATT BOTA TUBERKULOS - ANDNINGSSJUKDOMAR

Kan tuberkulos botas?Redaktionen
Barnens undernäring: vad det är, symptom, orsaker och behandling
Barnens undernäring: vad det är, symptom, orsaker och behandling
Tuberkulos är en smittsam sjukdom som orsakar ihållande hosta, feber och nattliga svettningar. Även om det kan botas måste behandlingen göras ordentligt och vissa försiktighetsåtgärder måste följas. Se hur du kan läka snabbare