SMITTKOPPOR - INFEKTIONSSJUKDOMAR

smittkopporRedaktionen
Artemeter
Artemeter
Smittkoppor är en allvarlig, mycket smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus som kan orsaka dödsfall. Denna sjukdom kännetecknas av hög feber, kroppssmärta, intensiv kräkningar och utseendet av blåsor på huden som sårbildning och bildar ärr som kan disfigure patienternas kroppar. Smittkop