NITRENDIPINO - OCH MEDICINERING

NitrendipinoRedaktionen
Vad är cytologi och vad är det för?
Vad är cytologi och vad är det för?
Nitrendipin är ett läkemedel som är kommersiellt känt som Nitrencord. Denna medicinering är en oral antihypertensiv, vilket sänker kalciumkoncentrationen i hjärtmusklerna. Indikationer av Nitrendipino Bröstsmärta arteriell hypertoni; hjärtsvikt. Biverkningar av Nitrendipin Ökad hjärtfrekvens; trötthet; huvudvärk; svullnad i benen; illamående; hjärtklappning; allergisk hudreaktion; rodnad i ansiktet; värmeavkänning; yrsel. Kontraindikation