NÄR OCH HUR MAN TAR HIXIZIN - OCH MEDICINERING

Vad är det för och hur man tar HixizineRedaktionen
Barnens undernäring: vad det är, symptom, orsaker och behandling
Barnens undernäring: vad det är, symptom, orsaker och behandling
Hixizine är en antiallergisk medicin som kan hittas i form av sirap eller tablett. När det gäller sirap är den aktiva substansen Hydroxyzinhydroklorid, och i fallet med tabletten är den aktiva principen Hydroxizin-dihydroklorid. Denna medicinering är indicerad för behandling av allergier såsom urtikaria och atopisk dermatit, eftersom dess verkan är att binda till histaminreceptorerna och för att lindra klåda som härrör från allergi. indikationer