7 TECKEN SOM KAN INDIKERA HJÄRTSTILLESTÅND - SYMPTOM
Huvud / symptom / 2018

7 tecken som kan indikera hjärtstilleståndRedaktionen
Vad Epidiolex är och vad det är för
Vad Epidiolex är och vad det är för
De klassiska symptomen på hjärtstillestånd är svåra bröstsmärtor som leder till förlust av medvetande och besvär, vilket gör personen oskadd. Men före detta kan andra symptom uppstå som varnar för ett eventuellt infarkt, till exempel: Smärta i buken eller ryggen som inte passerar Andnöd eller andningssvårigheter; Svårt att tala tydligt; Tippning i vänster arm; Överdriven pall och trötthet; Vanlig illamående och yrsel. Kalla svettningar.