DOPPLER-ULTRALJUD: NÄR DET ÄR ANGIVET, HUR DET ÄR GJORT OCH HUVUDTYPER - DIAGNOSTISKA PROV

Vad är Color Doppler Ultrasound och vad är det för?Redaktionen
Tips för att minska barnets roaming
Tips för att minska barnets roaming
Doppler ultraljud, även kallad Doppler ultraljud eller färg Doppler ultraljud, är ett viktigt test för att utvärdera blodcirkulationen och blodflödet i ett visst organ eller område i kroppen. Sålunda kan det begäras av läkaren i fall av misstänkt förminskning, dilatation eller ocklusion av ett blodkärl. Exempelvis