TIDEGLUSIB - LOVAR ATT BEHANDLA ALZHEIMERS OCH REGENERERA TÄNDER - OCH MEDICINERING

Vad är Tideglusib och vad är effekternaRedaktionen
Bästa juice för diabetes
Bästa juice för diabetes
Tideglusib är ett läkemedel som fortfarande är i testfasen för behandling av Alzheimers sjukdom och andra neurologiska sjukdomar, såsom Progressiv Supranukleär Pares. Dess huvuduppgift är förmågan att hämma verkan av GSK-3-protein, vilket förhindrar fosforylering av Tau-protein och förhindrar ackumulering av fläckar av proteiner som är toxiska för hjärnan, vilket orsakar olika hjärnsjukdomar. Dessutom har de