HUR MAN BRYR SIG OM KOLOSTOMI OCH ILEOSTOMI - ALLMÄN PRAXIS

Hur man tar hand om kolostomi och ileostomiRedaktionen
Bästa juice för diabetes
Bästa juice för diabetes
Stomin består av en anslutning av tarmen direkt till huden för att tillåta avföring av avföring när tarmen inte längre är ansluten till anusen. Detta sker vanligtvis efter operation av behandlingar för tarmproblem, till exempel cancer eller divertikulit, till exempel. Även om de flesta stomier är tillfälliga, eftersom de i allmänhet endast används för att underlätta sårläkning efter operation, kan vissa bibehållas för livet, speciellt när en stor del av tarmen avlägsnas, vilket inte tillåter ombildning till anusen. Beroende på platsen k