PEGAPTANIB (MACUGEN) - OCH MEDICINERING

Pegaptanib (Macugen)Redaktionen
Vad Epidiolex är och vad det är för
Vad Epidiolex är och vad det är för
Pegaptanib är ett antiangiogent läkemedel som förhindrar bildandet av nya blodkärl, minskar vaskulär permeabilitet och inflammation och används för att behandla den våta formen av makuladegenerering. Den våta formen av vaskulär degenerering är en sjukdom som leder till förlust av syn som härrör från skada på den centrala delen av näthinnan, som kallas makula, bakom ögat. Makulaen ger öga