ÖVERAKTIV ELLER HYPOAKTIV BLÅSAN: SYMTOM OCH HUR MAN BEHANDLAR - ALLMÄN PRAXIS

Vad är neurogen blåsan och huvudtypernaRedaktionen
Bästa juice för diabetes
Bästa juice för diabetes
Den neurogena urinblåsan är oförmågan att kontrollera urinverkan på grund av en dysfunktion i urinblåsan eller urin-sfingret, vilket kan ha olika orsaker, allt från förändringar i nerverna, vilket förhindrar att musklerna i regionen fungerar som de ska, samt situationer som irriterar regionen, till exempel hormonella förändringar, blåsinflammation eller infektioner. Den neuroge