HUR ÄR BEHANDLINGEN FÖR MALIGNT NEUROLEPTISKT SYNDROM - SÄLLSYNTA SJUKDOMAR

Hur är behandlingen för malignt neuroleptiskt syndromRedaktionen
Barnens undernäring: vad det är, symptom, orsaker och behandling
Barnens undernäring: vad det är, symptom, orsaker och behandling
Neuroleptiskt malignt syndrom är en allvarlig reaktion på användningen av neuroleptiska läkemedel, såsom haloperidol eller klorpromazin. Även om det är sällsynt kan detta syndrom vara livshotande om behandlingen inte startas snabbt och därför är det nödvändigt att vara uppmärksam på eventuella symtom efter användning av neuroleptika. Därför, när te