MEROPENEM - OCH MEDICINERING

meropenemRedaktionen
10 vanligaste frågorna om menstruation
10 vanligaste frågorna om menstruation
Meropenem är ett läkemedel som är kommersiellt känt som Meronem. Detta läkemedel är en antibakteriell, injicerbar användning som verkar genom att ändra bakteriens cellulära funktion, vilket slutar elimineras från kroppen. Meropenem är indicerat för behandling av hjärnhinneinflammation och buksinfektioner, Meropenem Indikationer Hud- och mjukvävnadsinfektion; intra-abdominal infektion; blindtarmsinflammation; meningit (hos barn). Biverkningar