SCORPION STING: SYMTOM OCH VAD MAN SKA GÖRA - FÖRSTA HJÄLPEN

Vad ska man göra vid scorpion stingRedaktionen
Barnens undernäring: vad det är, symptom, orsaker och behandling
Barnens undernäring: vad det är, symptom, orsaker och behandling
Skorpionbett ger oftast några symtom, såsom rodnad, svullnad och smärta vid bettplatsen, men vissa fall kan vara allvarligare, vilket orsakar utbredd symtom som illamående, kräkningar, huvudvärk, muskelspasmer och tryckfall, och det finns även risk för dödsfall. Vid en scorpionssting är första hjälpen: Tvätta platsen för biten med tvål och vatten; Håll stingplatsen vänd uppåt; Skär inte, piercera eller dra åt platsen för biten. Drick mycket vatten