HUR MAN BEHANDLAR EPILEPSI UNDER GRAVIDITETEN - GRAVIDITET
Huvud / graviditet / 2018

Lär dig risken för epilepsi vid graviditetRedaktionen
Fanconis syndrom
Fanconis syndrom
Under graviditeten kan epileptiska anfall minska eller öka, men de är vanligare, särskilt under graviditetens tredje trimester och nära leverans. Ökad anfall orsakas huvudsakligen av normala förändringar i denna livsfas, såsom viktökning, hormonella förändringar och ökad metabolism. Dessutom, hur ofta sjukdomsattackerna kan uppstå, eftersom den gravida kvinnan avbryter användningen av medicinen, av rädsla för att påverka barnets hälsa. Förekomsten av e