HUR ALLMÄN ANESTESI FUNGERAR OCH VAD RISKERNA ÄR - ALLMÄN PRAXIS

Hur Allmänna Anestesi Verkar Och Vilka RiskerRedaktionen
Barnens undernäring: vad det är, symptom, orsaker och behandling
Barnens undernäring: vad det är, symptom, orsaker och behandling
Allmänna anestesi verkar för att lugna en person djupt, så att kroppens medvetenhet, känslighet och reflexer försvinner så att kirurgi kan utföras utan smärta eller obehag under förfarandet. Det kan injiceras i venen, ha en omedelbar effekt eller inandas genom en mask, in i blodomloppet efter att ha passerat genom lungorna, och varaktigheten av dess effekt bestäms av anestesiologen, vilken bestämmer vilken typ, dos och mängd av bedövningsmedel. Allmän anes