BABY UTVECKLING - 4 VECKORS GRAVIDITET - GRAVIDITET
Huvud / graviditet / 2018

Barnutveckling - 4 veckors graviditetRedaktionen
Vad är tuberkulär skleros och hur man behandlar det
Vad är tuberkulär skleros och hur man behandlar det
Vid 4 veckors graviditet, vilket motsvarar den första graviditetsmånaden, har tre lager av celler redan bildats, vilket ger upphov till ett långsträckt embryo med en storlek av ca 2 mm. Vid denna tidpunkt kan man redan göra graviditetstestet, eftersom det humana korioniska gonadotropinhormonet redan är detekterbart i urinen. Utve