7 SYMTOM På LEPTOSPIROS (OCH VAD DU SKA GöRA OM DU MISSTäNKER) - ALLMäNLäKARE

7 symtom på leptospiros (och vad du ska göra om du misstänker)Redaktionen
Vad är tuberkulär skleros och hur man behandlar det
Vad är tuberkulär skleros och hur man behandlar det
Symtom på leptospiros kan uppträda upp till 14 dagar efter kontakt med bakterierna som är ansvariga för sjukdomen, och muskelsmärta kan märkas, särskilt i kalven, feber och huvudvärk. Lär dig att identifiera de viktigaste symptomen på leptospiros