RITONAVIR (NORVIR) - OCH MEDICINERING

Hur du tar Ritonavir och dess biverkningarRedaktionen
Vad är tuberkulär skleros och hur man behandlar det
Vad är tuberkulär skleros och hur man behandlar det
Ritonavir är en antiretroviral substans som hämmar ett enzym, känt som proteas, vilket förhindrar replikation av HIV-viruset. Således, även om detta läkemedel inte botar hiv, används det för att fördröja virusets utveckling i kroppen, vilket förhindrar uppkomsten av aids. Detta ämne finns under handelsnamnet Norvir och tillhandahålls vanligen av SUS för hiv-patienter. Hur man tar R