NABUMETON - OCH MEDICINERING

nabumetonRedaktionen
Artemeter
Artemeter
Nabumetone är ett läkemedel som är kommersiellt känt som Relifex. Detta orala läkemedel har antiinflammatorisk och antirheumatisk verkan, vilket minskar smärtan orsakad av reumatism och artros. Det är viktigt att du inte använder Nabumetone med diuretika eftersom det kan minska läkemedlets effektivitet. Nabumet