ANATOMI OCH FUNKTION AV DET MANLIGA REPRODUKTIONSSYSTEMET - HANEHÄLSA
Huvud / hanehälsa / 2018

Hur det manliga reproduktionssystemet fungerarRedaktionen
Vad Epidiolex är och vad det är för
Vad Epidiolex är och vad det är för
Det manliga reproduktionssystemet härrör från en uppsättning inre och yttre organ som frigör hormoner, androgener och regleras av hjärnan genom hypotalamusen, vilket utsöndrar hormonfrigörande gonadotropiner och hypofysen, vilket frigör follikelstimulerande och luteiniserande hormon . Primära sexuella egenskaper, som inbegriper de manliga könsorganen, bildas under fosterutveckling och sekundära former bildas från puberteten mellan 9 och 14 år när pojkens kropp blir en kropp av människan, där manliga könsorganen utvecklas, såväl som skäggets utseende, genom hela kroppen och förtjockning av röste