FÖRSTÅ INNEBÖRDEN AV ÖNSKNINGAR UNDER GRAVIDITETEN - GRAVIDITET
Huvud / graviditet / 2018

Förstå betydelsen av önskemål under graviditetenRedaktionen
Vad är cytologi och vad är det för?
Vad är cytologi och vad är det för?
Gravidens önskningar är nästan okontrollerbara, vill äta en viss mat i stor mängd, eller till och med att äta något som inte är ätbart, till exempel en bit av väggen. Denna konstiga vilja är faktiskt ett syndrom som kallas Pica, vilket vanligtvis uppträder under graviditeten, men som kan påverka någon på något stadium av livet. Denna önskan a