BEVARANDE AV BRÖSTMJÖLK - BABYFODRING - FRÅN NOLL TILL 36 MÅNADER

Bröstmjölk bevarandeRedaktionen
Artemeter
Artemeter
För att lagra bröstmjölken är det viktigt att du ska lagra mjölk i en specifik behållare för detta ändamål och var försiktig när du tar, förvarar och använder mjölk för att undvika förorening. Följande bilder visar glasbehållaren och bröstmjölkspåse, som finns i specialbutiker för gravida och babyprodukter, liksom på internet. Innan du tar ut mjölk