BEHANDLING FÖR MASKAR - ALLMÄN PRAXIS

Behandling för maskarRedaktionen
Tips för att minska barnets roaming
Tips för att minska barnets roaming
Behandling av maskar bör ske med användning av antiparasitiska läkemedel som ordinerats av allmänläkaren, till exempel Albendazol eller Mebendazol. Behandlingen bör dock kompletteras med viss hygienvård, såsom frekvent handtvätt eller bedwetting 2 gånger i veckan för att förhindra att nya eller smittade maskar smittar andra familjemedlemmar. På så sätt