5 STEG FÖR ATT VÄGA DIG PÅ RÄTT SÄTT - KOST OCH NÄRING

Hur man väger korrekt för att veta om du förlorar viktRedaktionen
Psykogen amnesi
Psykogen amnesi
För att väga korrekt och för att hålla en trogen uppföljning av viktutvecklingen måste man ta hand om att du alltid väger samtidigt och med samma kläder och helst på samma dag i veckan, och försöker alltid behålla en standard vid vägtidpunkten. Vikt kan variera beroende på tid på dagen, föregående dag måltider och förändringar i kroppen i samband med mat och hormonproduktion, såsom vätskeretention och uppblåsthet under menstruationsperioden. Så se all nödvändig v