AMPRENAVIR - BOTEMEDEL MOT AIDS - OCH MEDICINERING

Amprenavir - AIDS RemedyRedaktionen
Behandling av sklerodermi
Behandling av sklerodermi
Ageneras är ett anti-retweet läkemedel som har som aktiv substans Amprenavir. Denna orala medicinering är indicerad för infektion med HIV-virus, dess verkan förhindrar mognad av viruset, vilket skapar viruspartiklar som inte är infektiösa. Indikationer av Ageneras (för vad det tjänar) HIV-infektion1. Agenera