FÖRORENAD MAT - ALLMÄN PRAXIS

Förorenade livsmedelRedaktionen
Vad är tuberkulär skleros och hur man behandlar det
Vad är tuberkulär skleros och hur man behandlar det
Konsumtion av förorenad mat kan leda till sjukdomar som botulism, Salmonella-infektioner, E. coli och andra. Förorsakar gastrointestinala störningar som diarré, som genererar malabsorption av näringsämnen och uttorkning. Livsmedel kan vara förorenad av att producenterna använder alltför stora pesticider och att de saknar hygien när de tillverkas, antingen av industrin eller konsumenten, i deras hemvist. För att