ENTEROVIRUS: SYMTOM, BEHANDLING OCH HUR DIAGNOSEN GÖRS - INFEKTIONSSJUKDOMAR

Vad är enterovirus och de viktigaste symptomen på infektionRedaktionen
Influensa A: symtom, behandling och när man ska få vaccinet
Influensa A: symtom, behandling och när man ska få vaccinet
Enterovirus motsvarar ett genus av virus som har som huvudämne för replikation i mag-tarmkanalen, vilket orsakar symtom som feber, kräkningar och ont i halsen. Sjukdomar som orsakas av enterovirus är mycket infektiösa och vanligast hos barn, eftersom vuxna har det mest utvecklade immunsystemet, svarar bättre mot infektioner. Huvu