ALFACALCIDOL - BIPACKSEDEL OCH RäTTSMEDEL

AlfacalcidolRedaktionen
Artemeter
Artemeter
Alfakalcidol är ett syntetiskt D-vitamin som administreras oralt, som omvandlas till levern till kalcitriol, vilket är vitamin D3, vilket reglerar kroppens absorption och användning av kalcium. Alfacalcidol finns på apotek med namnen