HUR UTFÖRS KIRURGI FÖR SIAMESISKA TVILLINGAR OCH MÖJLIGA RISKER? - ALLMÄN PRAXIS

Kirurgi för Siamese tvillingarRedaktionen
Artemeter
Artemeter
Kirurgi för separation av siamesiska tvillingar indikeras inte alltid på grund av den stora risken för organdelning. Men när den utförs kan den variera från 20 till 36 timmar och kan medföra komplikationer som hjärtsvikt, lever och till och med neuronal. Dessutom, på grund av organdelning och separationsproblem är chansen att en tvillingar dör under eller efter proceduren hög. Därför rek