HUR MAN BEHANDLAR BULIMI - KOST OCH NÄRING

Hur man bota bulimi utan att få fettRedaktionen
Kräkningar med blod: vet vad som kan vara
Kräkningar med blod: vet vad som kan vara
Behandlingen av bulimi som är tvångsmedel och följd av kräkningar bör involvera patienten och hans familj, inklusive psykoterapi, gruppterapier, droger och nutritionistorienterad kostutbildning, eftersom den största rädslan och motståndet mot behandling är rädsla för att få känslan av att inte kunna sluta äta. Vid uppkomst