VAD SKA DU GÖRA OM DU GLÖMMER ATT TA CYKEL 21 - FERTILITET OCH FÖDELSEKONTROLL

Vad ska du göra om du glömmer att ta cykel 21Redaktionen
Artemeter
Artemeter
När du glömmer att ta cykel 21 kan p-pillerens preventiv effekt minskas, särskilt när mer än ett piller glömmas eller när förseningen av läkemedlet överstiger 12 timmar, med risk för att bli gravid. Därför är det viktigt att använda en annan preventivmetod inom 7 dagar efter att ha glömt, till exempel kondom, för att förhindra att en graviditet uppstår. Ett alternativ fö