KLEIN-LEVIN SYNDROM GÖR ATT PERSONEN SOVER I DAGAR I RAD - SÄLLSYNTA SJUKDOMAR

Känna Sleep Sleeping SyndromeRedaktionen
Psykogen amnesi
Psykogen amnesi
Sömnskönhetssyndrom är vetenskapligt kallat Kleine-Levins syndrom. Detta är en sällsynt sjukdom som uppträder initialt i ungdomar eller tidig vuxen ålder. I den lider personen i perioder där han passerar sovande dagar, som kan variera från 1 till 3 dagar, vaknar upp irriterade, upprörda och äta tvångsmässigt. Varje sömnp