SYMTOM PÅ SICKLE CELL ANEMIA OCH HUR MAN DIAGNOSTISERAR - BLODSJUKDOMAR

Vad är sicklecellanemi, orsaker och hur behandlas behandlingen?Redaktionen
Kolesterol sänkande behandling
Kolesterol sänkande behandling
Sicklecellanemi är en sjukdom som kännetecknas av en förändring i form av de röda blodkropparna på grund av mutationen i en av de hemoglobinkomponentkedjorna, en minskning av syrebindningskapaciteten och eventuellt obstruktion av blodkärlen på grund av den förändrade formen vilket kan leda till generaliserad smärta, svaghet och apati. Hos männi