HUMANT ALBUMIN (ALBUMAX) - OCH MEDICINERING

Albumin (Albumax)Redaktionen
Vad Auriculoterapia är och vad det är för
Vad Auriculoterapia är och vad det är för
Mänskligt albumin är ett protein som hjälper till att upprätthålla blodflöden genom att absorbera överskott av vatten från vävnader och bibehålla blodvolymen. Således kan detta protein användas i svåra situationer, när det är nödvändigt att öka blodvolymen eller för att minska svullnaden, som det händer vid brännskador eller allvarliga blödningar. Det mest kända hande