BULLYING: VAD DET ÄR, TYPER OCH KONSEKVENSER - ALLMÄN PRAXIS

Vad är mobbning och huvudkonsekvenserRedaktionen
Hur man identifierar typer av blödning
Hur man identifierar typer av blödning
Mobbning är en psykologisk tortyr som görs av andra människor i miljöer som skolan eller arbetet, vilket är mycket vanligt i barndomen och ungdomar. Det här är en handling som kan innebära fysiskt våld bortom psykologiskt och ständigt avsiktligt av ett barn eller tonåring till en annan mer ömtålig. Bullying i