AUTISM HJÄLPER AUTISM ATT KOMMUNICERA BÄTTRE - PSYKISKA STÖRNINGAR

Autism Hjälp Musikterapi att kommunicera bättreRedaktionen
Artemeter
Artemeter
Ett av behandlingsalternativen för autism är musikterapi eftersom det använder musik i alla dess former med autistiskt eller passivt deltagande, vilket ger goda resultat. Genom musikterapi kan autistiken kommunicera på ett icke-verbalt sätt som uttrycker sina känslor och eftersom i sessionerna det viktiga är att delta och inte bara uppnå något resultat, utvecklar det självkänslan. Se andra