HEXOMÉDINE - OCH MEDICINERING

HexomédineRedaktionen
Vad är Epispadia och hur man behandlar det
Vad är Epispadia och hur man behandlar det
Hexomedin är ett antiseptiskt och anestetisk läkemedel som som aktiva substanser Hexamidine och Tetracaine. Denna lokala orala medicinering är indicerad för inflammationer i munhålan som tröst, stomatit och faryngit, dess verkan lindrar smärtan och obehag av inflammationerna. Hexomedinindikationer Inflammation i munhålan: Thrush; stomatit; faryngit; angina. Hexome