PYRIPROXYFEN KAN ORSAKA MIKROCEFALI - ALLMÄN PRAXIS

Bekämpningsmedel som används i vattenförsörjning kan orsaka mikrocefaliRedaktionen
Behandling av sklerodermi
Behandling av sklerodermi
För att förhindra utvecklingen av mygen Aedes Aegypti , ansvarig för sjukdomar som Dengue, Zika eller Chikungunya, har hälsovårdsministeriet använt en bekämpningsmedel som heter Pyriproxyfen i vattenreservoarerna i de mest drabbade regionerna, som nordöstra. Denna bekämpningsmedel kan påverka utvecklingen av mygglarlar, förhindrar att de överlevar innan de når sin vuxna form. Eftersom Zi