VAD MAN SKA GÖRA VID DRUNKNING - FÖRSTA HJÄLPEN

Vad ska man göra om man drickerRedaktionen
Vad Epidiolex är och vad det är för
Vad Epidiolex är och vad det är för
Vid drunkning är det nödvändigt att ringa en livräddare eller brandman för att avlägsna offret från vattnet och ge första hjälpen så snart den kommer på torrt land för att dra tillbaka vatten från lungorna och återställa andningen. Dock måste man ta hand om att ta bort offret från vattnet för att säkerställa sin egen säkerhet, för om offret är mycket desperat kan han försöka klättra upp på ryggen, stoppa andningen och du kan drunkna. Således är idealet bara a