URININKONTINENSHÄRDNING - ALLMÄN PRAXIS

Bota urininkontinensRedaktionen
Allt du behöver veta om sömnförlamning
Allt du behöver veta om sömnförlamning
Urininkontinens kännetecknas av ofrivillig förlust av små, medelstora eller stora mängder urin. Enligt vetenskaplig forskning är härdningen av urininkontinens direkt relaterad till perineummuskeltonen och detta kan uppnås genom övning av Kegel-övningar och fysioterapi . Enligt en vetenskaplig publikation lämnades cirka 70% av kvinnorna till fysioterapeutisk behandling för urininkontinens som släpptes ut från sjukhuset och som rådde att utföra övningarna hemma, efter ett år var praktiskt taget botade och rapporterade endast förlusten av små droppar urin när man anstränger sig. Detta visar att in