MALARIA - INITIALA SYMPTOM OCH CEREBRAL MALARIA - ALLMÄN PRAXIS

Symptom orsakad av malariaRedaktionen
Behandling av sklerodermi
Behandling av sklerodermi
Symptom på malaria kan inträffa 1 till 4 veckor efter infektion med plasmodiumprotozoer och inkluderar allvarlig huvudvärk, illamående, frossa med tremor och feber som uppstår i ett cykliskt mönster som uppträder varannan 2-3 dagar, och lindras efter 6 till 12 timmar. Denna infektion överförs genom honbett av Anopheles- typen mygga, som i Brasilien är vanligare i Amazonas, även om det kan förekomma i någon av de andra staterna. Även om det